Vyhrajte míč Ferrari černý

Odpovězte na otázku a  pokud bude vaše správná odpověď 39. , vyhrajete míč Ferrari černý, velikost 2

 


 
 
Který tým podporuje technikou Ferrari?
 
- Sauber-Alfa Romeo
- Renault
- Red Bull
- Mercedes
 
Kontaktní údaje:
 
Jméno
Příjmení
E-mail
 
 

Pravidla soutěže:

1. Pořadatelem soutěže je společnost Formuleshop. s.r.o. 
2. Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník serverů společnosti Formuleshop s.r.o.  starší osmnácti let, který akceptuje pravidla soutěže a odpoví správně na soutěžní otázku.
3. Soutěž trvá od 29.7.2018 do 30.9.2018 
4. Výhercem soutěže se stane soutěžící, jehož správná odpověď bude mít pořadové číslo 39.
5. Vyhlášení výherce proběhne do 5.10.2018.
6. Výherci budou o výhře informováni elektronickou poštou.
7. Každý soutěžící dává svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na listině výherců, která bude zveřejněna na internetových stránkách, provozovaných společností Formuleshop s.r.o.
8. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci firmy Formuleshop s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.
9. Účastník soutěže tímto poskytuje společnosti Formuleshop s.r.o.  souhlas, aby jeho e-mailovou adresu zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a služeb. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou.          

Formuleshop s.r.o. se zavazuje chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

 

Tričko Ferrari z minulé soutěže vyhrává paní Eva Drážná , gratulujeme !