Odpovězte správně na otázku a vyhrajte tričko

Tipující s 29. správnou odpovědí získá tričko


 
 
Která automobilová značka je v letošní sezóně nová
 
- Alfa Romeo
- Mercedes
- Williams
- Red Bull
 
Kontaktní údaje:
 
Jméno
Příjmení
E-mail
 
 

Pravidla soutěže:

1. Pořadatelem soutěže je společnost Formuleshop. s.r.o. 
2. Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník serverů společnosti Formuleshop s.r.o.  starší osmnácti let, který akceptuje pravidla soutěže a odpoví správně na soutěžní otázku.
3. Soutěž trvá od 4.3.2018 do 30.4.2018 
4. Výhercem soutěže se stane soutěžící, jehož správná odpověď bude mít pořadové číslo 29.
5. Vyhlášení výherce proběhne do 3.5.2018.
6. Výherci budou o výhře informováni elektronickou poštou.
7. Každý soutěžící dává svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na listině výherců, která bude zveřejněna na internetových stránkách, provozovaných společností Formuleshop s.r.o.
8. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci firmy Formuleshop s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.
9. Účastník soutěže tímto poskytuje společnosti Formuleshop s.r.o.  souhlas, aby jeho e-mailovou adresu zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a služeb. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou.          

Formuleshop s.r.o. se zavazuje chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

 

Lednovou soutěž vyhrává p.Lukáš Lecián gratulujeme !